Tombow lijmstift

SKU#:
39037

Tombow lijmstift

SKU#:
39037
€ 3,70
Is op voorraad
Levertijd is 4-7 werkdagen

Transparante, solide lijmstift - geschikt voor papier, karton etc

Meer informatie
Artikelnummer:39037
Unitstuk
SeizoenBasis
Ean nummer4003198782143
Kleinhandelshoeveelheid 1 stuk
Inhoud hoeveelheid 1 stuk

Levering
Na ontvangst van uw bestelling leveren wij uw order binnen 4 tot 7 werkdagen.

Retourneren van artikelen
Ongebruikte, ongewilde en onbeschadigde producten in de originele verpakking kunnen binnen 14 dagen na ontvangst van de artikelen aan ons geretourneerd worden. Wilt u bij het terugsturen van de artikelen een kopie van de factuur bijsluiten en reden van retour vermelden. Gelieve geen artikelen terug te sturen zonder voorafgaand overleg.

Waarschuwing. Contains: 1-Methoxypropan-2-ol . H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P261 Inademing van damp /spuitnevel vermijden. P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. P312 Bij onwel voelen een arts raadplegen. P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P405 Achter slot bewaren. P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar de lokale/nationale voorschriften.
Veiligheidsinformatie
Copyright © Creativ Company