Richtlijn Persoonsgegevens

Algemeen

Deze richtlijn over het verwerken van persoonsgegevens (hierna “Richtlijn Persoonsgegevens” genoemd) beschrijft hoe Creativ Company (hierna “Creativ Company”, “ons” of “wij”) informatie over u verzamelt.

De Richtlijn Persoonsgegevens is van toepassing op persoonsgegevens die u ons verstrekt of die wij verzamelen via de website van Creativ Company, www.cchobby.nl (hierna “Website”).

Wat betreft uw persoonsgegevens, is Creativ Company de verwerkingsverantwoordelijke. Alle vragen aan Creativ Company kunnen worden gesteld via de contactinformatie die te vinden is onder Contactinformatie.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en voor welk doel, en wat is de grondslag voor het verwerken van de gegevens?

Als u onze website bezoekt, verzamelen we automatisch informatie over u en uw gebruik van de Website, d.w.z. welk soort browser u gebruikt, de zoektermen die u in de Website gebruikt, uw IP-adres, waaronder uw netwerklocatie, en informatie over uw computer.

  • Het doel hiervan is het optimaliseren van de gebruikerservaring en het functioneren van de Website, en direct marketing te kunnen uitvoeren, inclusief retargeting via Facebook en Google. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk in het belang van het verbeteren van de Website en om u relevante aanbiedingen te tonen.
  • De grondslag voor de verwerking is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU, artikel 6 (1f).

Als u een product koopt of met ons communiceert op de Website, verzamelen we de informatie die u persoonlijk verstrekt, bijv. naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, betaalmethode, informatie over welke producten u koopt en over producten die u eventueel retour heeft gezonden, en informatie over het IP-adres waarvan de aankoop is gedaan.

  • Het doel hiervan is ons in staat te stellen om de producten te leveren die u heeft besteld en om onze overeenkomst met u uit te voeren, en verder dat we uw recht om goederen te retourneren en klachten in te dienen kunnen administreren. We kunnen ook informatie verwerken over uw aankoop om te voldoen aan wettelijke eisen, inclusief boekhouding en financiële administratie. Als een aankoop is gedaan, wordt het IP-adres geregistreerd met als doel het voorkomen van fraude.
  • De grondslag voor de verwerking is de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming, artikel 6 (1b, 1c en 1f).

Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, verzamelen we informatie over uw e-mailadres.

  • Het doel hiervan is ons belang om u te voorzien van de nieuwsbrief.
  • De grondslag voor de verwerking is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU, artikel 6 (1f).

 

Ontvangers van persoonsgegevens

Informatie over uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en ordernummer en specifieke afleverwensen worden doorgestuurd naar PostNord, GLS of een transporteur die de gekochte goederen aan u aflevert. Bij de aankoop van opgeslagen goederen, wordt de opgegeven informatie doorgestuurd naar de fabrikant of verkoper van de betreffende goederen, die in die gevallen de aflevering doen.

Informatie kan worden doorgegeven aan externe partners, die de informatie namens ons verwerken. Wij gebruiken externe partners onder andere voor de technische exploitatie en het verbeteren van onze Website, het uitgeven van nieuwsbrieven en direct marketing, inclusief retargeting, en voor uw beoordeling van ons bedrijf en producten. Deze bedrijven zijn verwerkers in opdracht van ons, en ze verwerken gegevens waarvan wij de verwerkingsverantwoordelijke zijn. De verwerkers mogen de gegevens alleen gebruiken voor het doel van uitvoering van de overeenkomst met ons, en ze zijn wat dit betreft gebonden aan geheimhouding. We hebben schriftelijke verwerkingsovereenkomsten met alle verwerkers die namens ons persoonsgegevens verwerken.

Twee van deze verwerkers, Google Analytics van Google LLC en Facebook Inc. zijn gevestigd in de VS. De vereiste waarborgen voor het doorgeven van gegevens naar de VS worden geleverd door de bevoegdheid van de verwerker onder het EU-VS Privacy Shield, cf. de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming, artikel 45.

Uw rechten

Om openheid te bieden wat betreft de verwerking van uw gegevens, als verwerkingsverantwoordelijke, moeten wij u informeren over uw rechten.

Recht van inzage

U heeft te allen tijde het recht om informatie op te vragen bij ons over, onder andere, welke gegevens wij van u verzamelen, welk doel hiermee wordt gediend, welke categorieën persoonsgegevens en ontvangers van gegevens er zijn, en informatie over de herkomst van de gegevens.

U heeft het recht om een kopie te verkrijgen van de persoonsgegevens die wij over u verwerken. Als u een kopie wilt ontvangen van uw persoonsgegevens, moet u een schriftelijk verzoek zenden per e-mail, geadresseerd aan klantenservice@cchobby.nl. U kunt ook worden gevraagd om u te identificeren.

Recht op rectificatie

U heeft het recht om ons op te dragen om onjuiste informatie over u te rectificeren. Als u een fout ontdekt heeft in de informatie die we over u hebben geregistreerd, wordt u verzocht om schriftelijk contact met ons op te nemen, zodat we de informatie kunnen rectificeren.

Wat betreft de informatie die we hebben verzameld in verband met uw aansluiting bij onze klantenclub, kunt u dit persoonlijk corrigeren door in te loggen in uw persoonlijke profiel.

Recht op wissen

In bepaalde situaties heeft u het recht op het wissen van al uw persoonsgegevens bij ons, bijv. als u uw toestemming herroept en we geen andere grondslag hebben om door te gaan met de verwerking. Als verwerking van uw gegevens vereist blijft, bijv. als wij moeten voldoen aan onze wettelijke plichten of voor de vaststelling, de uitoefening of de onderbouwing van een rechtsvordering, zijn wij niet verplicht om de uw persoonsgegevens te wissen.

Recht op beperking van verwerking tot opslag 

In bepaalde situaties heeft u het recht om verwerking van uw persoonsgegevens te beperken tot alleen opslag, bijv. als u denkt dat de informatie over u niet correct is. 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

In bepaalde situaties heeft u het recht om de persoonsgegevens die u persoonlijk aan ons heeft verstrekt, terug te krijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en heeft u het recht om deze gegevens over te dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Recht op bezwaar

U heeft het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing, inclusief profilering uitgevoerd voor het kunnen richten van onze direct marketing.

Daarnaast heeft u het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens, die wij verwerken in de gerechtvaardigde belangen waaronder wij informatie verzamelen.

Recht op intrekken van toestemming

U heeft te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken die u ons heeft gegeven voor het verwerken van persoonsgegevens, inclusief voor profilering, wat wordt uitgevoerd door u als lid van de klantenclub. Als u uw toestemming wilt intrekken, kunt u contact met ons opnemen per e-mail op klantenservice@cchobby.nl.

Recht om een klacht in te dienen

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen over onze verwerking van uw persoonsgegevens bij de Danish Data Protection Agency, Borgergade 28, 5, 1300 Copenhagen K. Klachten kunnen ook per e-mail worden gericht aan dt@datatilsynet.dk of telefonisch worden gedaan door bellen naar +45 33 19 32 00.

Nieuwsbrief

Wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief, stemt u er ook mee in dat Creativ Company u elektronische post stuurt, met inbegrip van e-mailberichten en sms-berichten in verband met de marketing van onze producten, prijzen, speciale aanbiedingen, inspiratie voor merchandise, wedstrijden, uitnodigingen voor evenementen en herinneringen om aankopen in onze webshop te voltooien waar relevant. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door op 'Afmelden' onderaan de nieuwsbrief te klikken.

Als het productassortiment wordt uitgebreid met andere relevante producten, zal Creativ Company deze toestemming gebruiken om u hierover te informeren en u te vragen of u uw toestemming wilt bijwerken om ze op te nemen. Door u te abonneren op onze nieuwsbrief verstrekt u persoonlijke informatie over uzelf, waaronder uw naam, e-mailadres, bedrijfsnaam en functietitel. We bewaren en gebruiken deze informatie om uw abonnement op de nieuwsbrief te beheren, zodat we u relevant nieuws en uitnodigingen voor evenementen kunnen sturen.  Op deze pagina vindt u meer informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

Wissen van persoonsgegevens

Gegevens die over uw gebruik van de Website zijn verzameld cf. welke informatie wordt verzameld, worden door ons verwijderd als u de website een jaar niet heeft gebruikt.

Informatie die is verzameld bij uw aanmelding voor de nieuwsbrief, wordt gewist als u uw toestemming heeft ingetrokken om de nieuwsbrief te ontvangen, tenzij er een andere grondslag is voor het verwerken van de informatie.

Informatie die wordt verzameld in verband met aankopen die u heeft gedaan op de Website, cf. welke informatie is verzameld, zullen we in het algemeen verwijderen drie jaar na het einde van het kalenderjaar waarin u de aankoop heeft gedaan. Informatie kan echter voor langere tijd worden opgeslagen als we een gerechtvaardigde behoefte hebben aan een langere opslag, bijv. als het noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de onderbouwing van een rechtsvordering, of als opslag noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke eisen. Boekhoudkundig materiaal wordt vijf jaar bewaard tot het einde van het kalenderjaar om te voldoen aan wetgeving op het gebied van boekhouding.

Veiligheid

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen tegen het per ongeluk of illegaal vernietigen, verliezen of beschadigen van persoonsgegevens en tegen toegang of misbruik door onbevoegde personen.

Alleen werknemers die echt toegang moeten krijgen tot uw persoonsgegevens om hun werk te kunnen doen, krijgen toegang tot de persoonsgegevens.

Contactinformatie

Creativ Company is de verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens die zijn verzameld via de Website.

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze Richtlijn Persoonsgegevens of een of meer rechten wilt uitoefenen zoals omschreven in paragraaf 4, neem dan contact op met:

 

Creativ Company

Raadhuisplein 28

NL - 2914 KM Nieuwerkerk a/d IJssel

 

Tel.: +31 (0) 180-393 545 of +32 25881894

E-mail: klantenservice@cchobby.nl

 

Wijziging van de Richtlijn Persoonsgegevens

Als we de Richtlijn Persoonsgegevens wijzigen, zult u hierover bij uw volgende bezoek aan de Website worden geïnformeerd.

Versies

Dit is versie 2.0 van de Richtlijn Persoonsgegevens van Creativ Company, gedateerd 25 mei 2018.

Terug
Ik ben aan het winkelen als
Ga verder als gast
Uw voordelen van inloggen

✔ Uw persoonlijke verlanglijstje

✔ Bestelgeschiedenis bekijken

✔ Eenvoudig afrekenen
Uw voordelen van inloggen

✔️ Speciale prijzen

✔️ Speciale B2B-producten

✔️ B2B-marketingdomein
Uw voordelen van inloggen

✔ Content speciaal voor u

✔ Speciale prijzen
Copyright © Creativ Company | 2021-present