Magic Marble-verf

SKU#:
30199

Magic Marble-verf

SKU#:
30199
€ 21,40
Is op voorraad
Levertijd is 3-4 werkdagen

Vloeibare verf met marmereffect die u kunt gebruiken om unieke gemarmerde oppervlakken te creëren.

Met marmerverf kunt u op allerlei oppervlakken schilderen – op hout, glas, porselein, plastic, karton, metaal, terracotta en polystyreen. De kleuren zijn sneldrogend, weerbestendig en hebben een hoge lichtechtheid. Maar vergeet niet om de verf goed te schudden voordat u aan de slag gaat. Giet eerst wat water in een kom. Dit moet diep genoeg zijn om het voorwerp dat u verft volledig in het water te kunnen onderdompelen. Druppel er vervolgens een paar druppels verf in en strijk met een stokje zachtjes over het water, zodat de verfdruppels een marmereffect krijgen. Doop hierna het item voorzichtig in de kom. Til het eruit en laat het drogen..

Maak gemarmerde eieren – ze staan prachtig op de paastafel Creëer prachtige marmereffecten op terracottafiguren en hang ze aan takken uit de tuin Creëer een gemarmerde terracotta vaas, waarin altijd ruimte is voor een kleurrijk boeket bloemen

Meer informatie
Artikelnummer:30199
Eenheidfles
Ean nummer4000798736002
Kleinhandelshoeveelheid 6 fles
Inhoud hoeveelheid 20 ml
Kleur standaardkleuren

Levering
Na ontvangst van uw bestelling leveren wij uw order binnen 3 tot 4 werkdagen.

Retourneren van artikelen
Ongebruikte, ongewilde en onbeschadigde producten in de originele verpakking kunnen binnen 14 dagen na ontvangst van de artikelen aan ons geretourneerd worden. Wilt u bij het terugsturen van de artikelen een kopie van de factuur bijsluiten en reden van retour vermelden. Gelieve geen artikelen terug te sturen zonder voorafgaand overleg.

Waarschuwing. Contains: 1-methoxy-2-propanol, hydrocarbons (C9-C11, n-alkanes, iso-alkanes, cyclenes, <2% aromatics), 2-methoxy-1-methylethyl acetate. H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar de lokale/nationale voorschriften. EUH208 Bevat cobalt(II) 2-ethylhexanoate. Kan een allergische reactie veroorzaken. EUH211 Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.
Veiligheidsinformatie
Copyright © Creativ Company