Loctite Power Flex secondelijm

SKU#:
39061

Loctite Power Flex secondelijm

SKU#:
39061
€ 7,10
Is op voorraad
Levertijd is 4-7 werkdagen

Met rubber versterkte secondelijm in gebruiksvriendelijke dispenser voor een flexibele, waterbestendige hechting. Vrij van oplosmiddelen

Meer informatie
Artikelnummer:39061
Unitstuk
SeizoenBasis
Ean nummer5010266311241
Kleinhandelshoeveelheid 1 stuk
Inhoud hoeveelheid 3 gr

Levering
Na ontvangst van uw bestelling leveren wij uw order binnen 4 tot 7 werkdagen.

Retourneren van artikelen
Ongebruikte, ongewilde en onbeschadigde producten in de originele verpakking kunnen binnen 14 dagen na ontvangst van de artikelen aan ons geretourneerd worden. Wilt u bij het terugsturen van de artikelen een kopie van de factuur bijsluiten en reden van retour vermelden. Gelieve geen artikelen terug te sturen zonder voorafgaand overleg.

Waarschuwing. Contains: Ethyl 2-cyanoacrylate. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. P261 Inademing van damp vermijden. P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar de lokale/nationale voorschriften. EUH202 Cyanoacrylaat. Gevaarlijk. Kleeft binnen enkele seconden aan huid en oogleden. Buiten het bereik van kinderen houden.
Veiligheidsinformatie
Copyright © Creativ Company