Macramé

/40 /80 /120
 • Macramé koord, dikte 1 mm, zalm, 28m Artikelnummer: 417212 Macramé koord, dikte 1 mm, zalm, 28m

  € 4,30

  The price is including tax, but not shipping fees.

 • Macramé koord, dikte 1 mm, kleuren assorti, 5x5dozen Artikelnummer: 41748 Macramé koord, dikte 1 mm, kleuren assorti, 5x5dozen

  Special Price € 22,51

  Special Price € 22,51

  € 75,02

  The price is including tax, but not shipping fees.

 • Macramé koord, dikte 2 mm, kleuren assorti, 5x5dozen Artikelnummer: 41758 Macramé koord, dikte 2 mm, kleuren assorti, 5x5dozen

  Special Price € 22,51

  Special Price € 22,51

  € 75,02

  The price is including tax, but not shipping fees.

 • Macramé koord, b: 5 mm, , 10x10m Artikelnummer: 41652 Macramé koord, b: 5 mm, , 10x10m

  € 41,62

  The price is including tax, but not shipping fees.

 • Macramé koord, b: 5 mm, zwart, 50m Artikelnummer: 41653 Macramé koord, b: 5 mm, zwart, 50m

  € 16,21

  The price is including tax, but not shipping fees.

 • Macramé koord, b: 5 mm, zwart, 4m Artikelnummer: 41635 Macramé koord, b: 5 mm, zwart, 4m

  € 2,72

  The price is including tax, but not shipping fees.

 • Macramé koord, dikte 1 mm, zwart, 10m Artikelnummer: 41745 Macramé koord, dikte 1 mm, zwart, 10m

  € 2,96

  The price is including tax, but not shipping fees.

 • Macramé koord, dikte 2 mm, zwart, 8m Artikelnummer: 41755 Macramé koord, dikte 2 mm, zwart, 8m

  € 2,96

  The price is including tax, but not shipping fees.

 • Macramé koord, dikte 2 mm, wit, 8m Artikelnummer: 41756 Macramé koord, dikte 2 mm, wit, 8m

  € 2,96

  The price is including tax, but not shipping fees.

 • Macramé koord, dikte 4 mm, neon kleuren, 4x40m Artikelnummer: 41556 Macramé koord, dikte 4 mm, neon kleuren, 4x40m

  € 49,97

  The price is including tax, but not shipping fees.

 • Macramé koord, dikte 1 mm, neon groen, 28m Artikelnummer: 41722 Macramé koord, dikte 1 mm, neon groen, 28m

  € 4,30

  The price is including tax, but not shipping fees.

 • Macramé koord, dikte 1 mm, neon geel, 28m Artikelnummer: 41720 Macramé koord, dikte 1 mm, neon geel, 28m

  € 4,30

  The price is including tax, but not shipping fees.

 • Macramé koord, dikte 1 mm, neon roze, 28m Artikelnummer: 41721 Macramé koord, dikte 1 mm, neon roze, 28m

  € 4,30

  The price is including tax, but not shipping fees.

 • Macramé koord, dikte 1-2 mm, bruin/wit, wit, zwart, 10x50m Artikelnummer: 41581 Macramé koord, dikte 1-2 mm, bruin/wit, wit, zwart, 10x50m

  Special Price € 78,05

  Special Price € 78,05

  € 156,09

  The price is including tax, but not shipping fees.

 • Polyester koord, dikte 4 mm, zwart, 40m Artikelnummer: 41579 Polyester koord, dikte 4 mm, zwart, 40m

  € 14,88

  The price is including tax, but not shipping fees.

 • Polyester koord, dikte 4 mm, zwart, 5m Artikelnummer: 415790 Polyester koord, dikte 4 mm, zwart, 5m

  € 3,63

  The price is including tax, but not shipping fees.

 • Polyester koord, dikte 2 mm, wit, 50m Artikelnummer: 41573 Polyester koord, dikte 2 mm, wit, 50m

  € 20,81

  The price is including tax, but not shipping fees.

 • Polyester koord, dikte 1 mm, wit, 50m Artikelnummer: 41571 Polyester koord, dikte 1 mm, wit, 50m

  € 20,81

  The price is including tax, but not shipping fees.

 • Polyester koord, dikte 1 mm, zwart, 50m Artikelnummer: 41576 Polyester koord, dikte 1 mm, zwart, 50m

  € 20,81

  The price is including tax, but not shipping fees.

 • Polyester koord, dikte 2 mm, zwart, 50m Artikelnummer: 41578 Polyester koord, dikte 2 mm, zwart, 50m

  € 20,81

  The price is including tax, but not shipping fees.

 • Polyester koord, dikte 1 mm, diverse kleuren, 10x50m Artikelnummer: 41583 Polyester koord, dikte 1 mm, diverse kleuren, 10x50m

  € 26,62

  The price is including tax, but not shipping fees.

 • Niet op voorraad
  Macramé koord, dikte 1 mm, wit, 10m Artikelnummer: 41746 Macramé koord, dikte 1 mm, wit, 10m

  € 2,96

  The price is including tax, but not shipping fees.

 • Niet op voorraad
  Macramé koord, dikte 4 mm, kleuren assorti, 4x5m Artikelnummer: 415560 Macramé koord, dikte 4 mm, kleuren assorti, 4x5m

  € 13,67

  The price is including tax, but not shipping fees.

 • Niet op voorraad
  Macramé koord, dikte 1 mm, neon multi, 28m Artikelnummer: 41723 Macramé koord, dikte 1 mm, neon multi, 28m

  € 4,30

  The price is including tax, but not shipping fees.

 • Niet op voorraad
  Macramé koord, dikte 1 mm, neonfarver, 8x28m Artikelnummer: 41724 Macramé koord, dikte 1 mm, neonfarver, 8x28m

  € 26,02

  The price is including tax, but not shipping fees.

/40 /80 /120