Batikverf fixeermedium

SKU#:
33353

Batikverf fixeermedium

SKU#:
33353
€ 4,01
Is op voorraad
Levertijd is 3-4 werkdagen

Zout voor ES Batik - 200 gr fixeermiddel op 100 ml batikverf. Wordt gebruikt voor het fixeren van textiel in een waterbad of direct in de wasmachine (niet via wasmiddel lade)

Meer informatie
Artikelnummer:33353
Eenheidzak
SeizoenBasis
Ean nummer5708848120007
Kleinhandelshoeveelheid 1 zak
Inhoud hoeveelheid 200 gr

Levering
Na ontvangst van uw bestelling leveren wij uw order binnen 3 tot 4 werkdagen.

Retourneren van artikelen
Ongebruikte, ongewilde en onbeschadigde producten in de originele verpakking kunnen binnen 14 dagen na ontvangst van de artikelen aan ons geretourneerd worden. Wilt u bij het terugsturen van de artikelen een kopie van de factuur bijsluiten en reden van retour vermelden. Gelieve geen artikelen terug te sturen zonder voorafgaand overleg.

Waarschuwing. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P260 stof niet inademen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar de lokale/nationale voorschriften.
Veiligheidsinformatie
Copyright © Creativ Company