Weekend Sale: Geniet van uw weekend met 25% korting op onze grote selectie katoengaren. Vind hier uw kortingscode

Alleslijm

SKU#:
39050

Alleslijm

SKU#:
39050
€ 5,60
Is op voorraad
Levertijd is 3-4 werkdagen

De bekende gele tube. Geschikt voor het lijmen van hout, metaal, glas, porselein, leer, steen, karton en textiel.

Meer informatie
Artikelnummer:39050
BrandDana
Unitstuk
SeizoenBasis
Ean nummer5701159110002
Kleinhandelshoeveelheid 1 stuk
Inhoud hoeveelheid 40 ml

Levering
Na ontvangst van uw bestelling leveren wij uw order binnen 4 tot 6 werkdagen.

Retourneren van artikelen
Ongebruikte, ongewilde en onbeschadigde producten in de originele verpakking kunnen binnen 14 dagen na ontvangst van de artikelen aan ons geretourneerd worden. Wilt u bij het terugsturen van de artikelen een kopie van de factuur bijsluiten en reden van retour vermelden. Gelieve geen artikelen terug te sturen zonder voorafgaand overleg.

Gevaar. Contains: Acetone. H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar de lokale/nationale voorschriften. EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Veiligheidsinformatie
Copyright © Creativ Company